VII Kongres Kół Naukowych i Artystycznych UW – Radzików 2010

W dniach 10-12 grudnia odbył się w Radzikowie doroczny, siódmy już kongres, w którym uczestniczyli przedstawiciele około 30 kół studenckich, w tym goście z Zielonej Góry, Łodzi oraz Krakowa. Wspólne spotkanie było wspaniałą okazją do zapoznania się z przedsięwzięciami planowanymi oraz realizowanymi przez brać studencką w ramach najróżniejszych projektów naukowych, które nieraz prowadziły badaczy przez Syberię, Indie, zakątki Afryki, Andy czy też Bahamy.

Koło Naukowe Bioarcheologii, reprezentowane przez Czarka Szmidke, przedstawiło referat dotyczący badań nad śladami pozostawionymi przez sępa płowego na czaszce bydlęcej. Wystąpienie wzbudziło wielkie zainteresowanie słuchaczy, którzy zapałali szczególną sympatią do partycypującego w doświadczeniu sępa. Świeże spojrzenie studentów o często zupełnie odmiennych zainteresowaniach zwróciło uwagę na kilka nowych kwestii, które zdecydowanie należy wziąć pod uwagę przy dalszym opracowywaniu wyników.

Ponadto wśród przyjacielskiej atmosfery narodziło się wiele nowych pomysłów w związku z dalszą działalnością naszego Koła. Nie do przecenienia jest również fakt, iż Kongres okazał się doskonałą okazją do integracji ze studentami aktywnie działającymi w ramach swoich Kół. Lepsze poznanie „maszynki biurokratycznej” z kolei z pewnością zaprocentuje w przyszłości przy okazji realizacji projektów KNB.

Więcej informacji z przyjemnością udzielę zainteresowanym we wtorek 14 grudnia o godzinie 16.30 w pokoju 0.26 Instytutu Archeologii. Serdecznie zapraszam!
Cezary

Reklamy